Skupina elektrických vlastností materiálov

Kontaktná osoba: doc. Ing. Pavol Fedorko, CSc.

Tel.: +421 2 59325 681, +421 918 674 687

E-mail:

Skupina sa venuje experimentálnemu výskumu a teoretickému modelovaniu transportných vlastností vodivých polymérov, vodivých polymérnych kompozitov a uhlíkových nanotrubíc. V teoretickej oblasti pracuje na modelovaní teplotnej závislosti konduktivity uvedených materiálov. V experimentálnom výskume rôznymi metódami meria konduktivitu materiálov pri laboratórnej teplote a teplotnú závislosť konduktivity. Skupina tiež vyvíja a realizuje nové fyzikálne meracie metódy a počítačové riadenie experimentov pre ďalšie pracoviská na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU.

Kolektív

Doc. Ing. Pavol Fedorko, CSc.
Ing. Július Annus
Ing. Zuzana Tkáčová, doktorand
Ing. Tibor Veselý, doktorand

Vybrané publikácie

 1. Jouni, M., Faure-Vincent, J., Fedorko, P., Djurado, D., Boiteux, G., Massardier, V.: Charge transport and low electrical percolation threshold in multiwalled carbon nanotube polymer nanocomposites. Carbon 46, 10-18 (2014).
 2. Šedová, M., Illeová, V., Antošová, M., Annus, J., Polakovič, M.: Production of fructosyltransferase in mechanically stirred and air-lift bioreactors. Chem. Papers (2014) – in press.
 3. Omastová, M., Mičušík, M., Fedorko, P., Pionteck, J., Kovářová, J., Chehimi, M.: The synergy of ultrasonic treatment and organic modifiers for tuning the surface chemistry and conductivity of multiwalled carbon nanotubes. Surf. Interface Anal. 46 (4), 940-944 (2014).
 4. Mosnáčková, K., Chehimi, M.M., Fedorko, P., Omastová, M.: Polyamid grafted with polypyrrole: formation, properties, and stability. Chem. Papers 67 (8), 979-994 (2013).
 5. Fedorko, P., Faure-Vincent, J., Fier, I., Walmsley, L., Sniechowski, M., Jacquot, J.F., Pron, A., Travers, J.-P., Djurado, D.: Effect of structural anisotropy on electrical and magnetic properties of polyaniline conducting films. Synth. Met. 166 (1), 63-69 (2013).
 6. Omastová, M., Mosnáčková, K., Fedorko, P., Trchová, M., Stejskal, J.: Polypyrrole/silver composites prepared by single–step synthesis. Synth. Met. 166 (1), 57-62 (2013).
 7. Mihal', M., Markoš, J. , Annus, J., Štefuca, V.: Intensification of 1-phenylethanol production by periodical membrane extraction of the product from fermentation broth. J. Chem. Technol. Biotechnol. 87 (7), 1017-1026 (2012).
 8. Fedorko, P., Trznadel, M., Pron, A., Djurado, D., Planès, J., Travers, J.-P.: New analytical approach to the insulator–metal transition in conductive polyaniline. Synth. Met. 160 (15-16), 1668-1671 (2010).
 9. Omastová, M., Mosnáčková, K., Trchová, M., Konyushenko, E.N., Stejskal, J., Fedorko, P., Prokeš, J.: Polypyrrole and polyaniline prepared with cerium(IV) sulfate oxidant. Synth. Met. 160 (7-8), 701-707 (2010).
 10. Jakób, A., Bryjak, J., Wójtowicz, H., Illeová, V., Annus, J., Polakovič, M.: Inactivation kinetics of food enzymes during ohmic heating. Food Chem. 132 (2), 369-376 (2010).
 11. Haydary, J., Jelemenský, L., Markoš, J., Annus, J.: A laboratory set-up with a flow reactor for waste tire pyrolysis. KGK Kautsch. Gummi Kunstst. 62 (12), 661-665 (2009).
 12. Blahušiak, M., Onderková, B., Schlosser, Š., Annus, J.: Microfiltration of microparticulate boron adsorbent suspensions in submerged hollow fibre and capillary modules. Desalination 241 (1-3), 138-147 (2009).

Technické vybavenie

Zostavy na meranie jednosmernej a striedavej konduktivity materiálov rôznymi metódami vo veľkom rozsahu hodnôt. Zariadenie na meranie konduktivity práškových materiálov. Vákuová sústava, dusíkový kryostat.

Projekty

 • Transportné vlastnosti selektívne modifikovaných uhlíkových nanotrubíc. Francúzsko-slovenský bilaterálny projekt, Egide / Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV), číslo projektu PHC Stefanik 31780PJ / APVV SK-FR-2013-0008, doba riešenia 01/2014-12/2015.
 • Konduktivita vodivých polymérov a sietí z uhlíkových nanotrubíc. Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA), číslo projektu VEGA 1/1072/11, doba riešenia 01/2011-12/2014.
 • Transportné vlastnosti vodivých polymérov a sietí z uhlíkových nanotrubíc. Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA), číslo projektu VEGA 1/0774/08, doba riešenia 01/2008-12/2010.
 • Štúdium transportu v sieťach z uhlíkových nanotrubíc. Nemecko-slovenský bilaterálny projekt, Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) / Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, číslo projektu D/07/01257, doba riešenia 01/2008-12/2009.
 • Elektrónový transport v dopovaných konjugovaných systémoch – teória a experiment. Francúzsko-slovenský bilaterálny projekt, Egide / Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV), číslo projektu PHC Stefanik 17956ZD / APVV SK-FR-0001-07, doba riešenia 02/2008-12/2009.

Spolupráca

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie, Ústav prírodných a syntetických polymérov a Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Ústav polymérov, Slovenská akadémie vied, Bratislava.

Structure and Properties of Molecular Architectures, Institute for Nanoscience and Cryogenics, Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), Grenoble, Francúzsko.

Max Planck Institute for SolidState Research, Stuttgart, Nemecko.

Physics of Nanostructured materials, University of Vienna, Viedeň, Rakúsko.