Publikácie

Pracovníci ÚFCHCHF publikujú každý rok viac ako 50 karentovaných publikácii. ÚFCHCHF patrí medzi lídrov vedecko-výskumnej činnosti na Slovenskej technickej univerzite, čoho dôkazom je aj 1400 citácií ročne. Všetky publikácie STU sa dajú vyhľadávať v databáze knižničného systému ARL.