Odborné semináre

V piatok 05. februára 2016 o 10:00 sa v prednáškovej miestnosti Oddelenia fyzikálnej chémie FCHPT uskutoční prezentácia dosiahnutých výsledkov v rámci postdoktorandského programu STU:

Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
Fotoindukované procesy na oxide titaničitom: vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou. IV

Všetci ste srdečne vítaní!

V dňoch 08 - 10. júna 2015 sa v Grazi (Rakúsko) uskutoční XXVI. Medzinárodný EPR Seminár. Na seminári odprezentujú svoje príspevky viacerí členovia ÚFCHCHF. Bližšie informácie nájdete na stránke venovanej konferencii.

V piatok 06. marca 2015 o 11:00 sa v knižnici Oddelenia fyzikálnej chémie FCHPT uskutoční prednáška PhD študenta z University of Bologna - Alma Mater Studiorum:

Ing. Caglar Mericer
Gas Barrier Properties of MFC and PLA Based Composite Films

Prednáška bude trvať asi 30 min. Všetci ste srdečne vítaní!

V utorok 27. januára 2015 o 10:00 sa v prednáškovej miestnosti Oddelenia fyzikálnej chémie FCHPT uskutoční prednáška v rámci postdoktorandského programu STU:

Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
Fotoindukované procesy na oxide titaničitom: vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou I.

V dňoch 10 - 12. apríla 2013 sa v priestoroch Papierničky v Častej uskutočnil XXV. Medzinárodný EPR Seminár, ktorý organizačne zastrešoval ÚFCHCHF spolu so Slovenskou chemickou spoločnosťou. Bližšie informácie nájdete na stránke venovanej konferencii.