Veda a výskum

Veda a výskum

ÚFCHCHF patrí v súčasnosti medzi najproduktívnejšie ústavy STU. Pracovníci ústavu ročne publikujú približne 50 karentovaných publikácií a ich práce sú každoročne citované asi 1400-krát. Ústav rozvíja najmä tieto oblasti výskumu: metódy magnetickej rezonancie (EPR a NMR), elektrické vlastnosti vodivých polymérov a uhlíkových nanorúrok, molekulová destilácia a alternatívne palivá, röntgenová štruktúrna analýza monokryštálov, teoretická a počítačová chémia, termická analýza a chemická kinetika.