Študijné programy

Bakalársky študijný program Chémia, medicínska chémia a chemicke materiály je medziodborovým štúdiom v rámci študijných odborov Chemická technológia a Chémia.

Naša fakulta je dlhodobo najúspešnejšou technickou fakultou na Slovensku aj v Českej republike. Je teda zárukou kvality a skúseností medzinárodne uznávaných výskumníkov, pedagógov, ako aj celého systému štúdia. Získanie titulu nie je tým najdôležitejším, oveľa väčšou devízou sú najmä získané schopnosti riešiť teoretické a praktické problémy, byť spoľahlivými partnermi – teda tým, čím sú naši absolventi dlhodobo známi a prečo sú tak žiadaní. Dôkazom toho je aj vysoká zamestnanosť a uplatniteľnosť absolventov fakulty v posledných rokoch.

Predmety vyučované v rámci programu zabezpečia absolventom širší prehľad a dlhodobé znalosti a to aj napriek tomu, že tohto program zabezpečuje výučbu v moderných a rýchlo sa rozvíjajúcich oblastiach poznania a technológií. Spolu so špičkovým prístrojovým a softvérovým vybavením laboratórií pracovísk, ktoré zabezpečujú výučbu v rámci programu získate vyvážené vzdelanie s neobvykle širokým obzorom vedomostí a možnosťami uplatnenia.