Garantované predmety

Na tejto stránke sa nachádzajú doplnkové informácie k niektorým vyučovaným predmetom a doplnkové študijné materiály. Kompletné informácie o predmetoch na FCHPT STU sú k dispozícii vo verejnom katalógu predmetov v Akademickom informačnom systéme (AIS).