Fyzikálna chémia

Riešenia vybraných príkladov sa nachádzajú v e-learningu FCHPT (Moodle) v sekcii Fyzikálna chémia. Kľúč pre študentov FCHPT STU poskytne učiteľ kurzu.

pdfPripomienky a komentáre k vybraným príkladom z Fyzikálnej chémie I209.61 KB