Fyzika

docSylabus prednášok41 KB

docPodmienky na skúšku37 KB

Harmonogram

docHarmonogram odporúčaných úloh a príkladov73.5 KB

Podmienky

docUpravené podmienky na získanie kreditov a známky48.5 KB

Prednášky

docSylabus prednášok63.5 KB

Výpočtové cvičenia

docHarmonogram odporúčaných úloh a príkladov49.5 KB

Skúška

docPodmienky na skúšku53 KB

Prednášky

docSylabus prednášok57 KB

Výpočtové cvičenia

docHarmonogram odporúčaných úloh a príkladov50 KB

Skúška

docPodmienky na skúšku53 KB