Výročné správy

Výročne správy ÚFCHCHF sú súčasťou výročných správ FCHPT STU, ktoré sú zverejnené na oficiálnej stránke fakulty.