Vedenie ústavu

Vedenie ústavu

 • Telefónne číslo: +421 2 59325 537
  Mobilné číslo: +421 907 030 013

  Profesor / Riaditeľ ústavu

 • Telefónne číslo: +421 2 59325 750
  Mobilné číslo: +421 917669750

  Profesor / Vedúci oddelenia fyzikálnej chémie

 • Telefónne číslo: +421 2 59325 741
  Mobilné číslo: +421 907 030 012

  Profesor / Vedúci oddelenia chemickej fyziky / Zástupca riaditeľa

 • Vedecký pracovník / Tajomník ústavu