APVV-0339-10

Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky

Prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (zodpovedná riešiteľka)

Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. 
Ing. Miroslava Bobeničová
Imrich Csonka
Ing. Sandra Dorotíková
Doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
Elena Fabíková
Ing. Tomáš Heizer
Mgr. Rozvita Krebesová
Ing. Karol Lušpai, PhD.
Doc. RNDr. Milan Mazúr, DrSc.
Štefan Miksai
Prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Ing. Michal Zalibera, PhD.

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie

Prof. Ing. Viktor Milata, PhD.
Ing. Kristína Plevová
RNDr. Denisa Tarabová, PhD.

Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia

Ing. Roman Hudec, PhD.
Doc. Ing. Soňa Jantová, PhD.
RNDr. Jana Lomenová, PhD.
Ing. Petra Píšová